Welkom bij Makelare

Makelare.nl is uw adres voor het kopen en huren van woon-, winkel- en opslagruimte. Onder 'ons aanbod' vindt u ons actuele aanbod dat reikt van Den Helder tot Amsterdam, Heerhugowaard tot Appelscha en daarbuiten. Ook voor u is het mogelijk om uw object via deze website aan te bieden, de kans op verkoop is immers het grootst, als uw bereik het grootst is. U vindt hier meer over onder het kopje 'verkopen'.

De naam 'Makelare' gaat terug tot in het jaar 1270. Het is de vroegste vermelding van het Nederlandse woord dat de persoon beschrijft die transacties tussen koper een verkoper tot stand bracht.